VDU kartu su „Kaunas 2022“ ir Kauno miesto muziejumi

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pasirašė bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Kaunas 2022“ („Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“) ir Kauno miesto muziejumi. Šios naujos universiteto partnerystės yra itin aktualios studentams – bendradarbiaujant bus kuriama dar daugiau akademinių bei profesinių žinių įgyvendinimo galimybių.

„Kaunas 2022“ ir VDU bendrose veiklose: nuo kultūrinių projektų iki mokslinių tyrimų

„Visi esame labai susidomėję ir žinome, kas laukia Kauno miesto 2022 metais. Labai džiugu, kad šiame „Kaunas 2022“ projekte aktyviai dalyvauja VDU, ypač Menų fakulteto, žymūs menininkai, mokslininkai, dėstytojai ir studentai, – kalbėjo VDU Studijų prorektorius doc. dr. Kęstutis Šidlauskas. – Viešoji įstaiga „Kaunas 2022“ vykdo labai daug iniciatyvų, projektų ir kitų veiklų, kad Kaunas ne tik vienerius metus būtų Europos kultūros centru, bet kad dar iki tol miestas ir jo gyventojai toliau tobulėtų ir formuotų savo unikalias tapatybes kultūros srityje“.

Pasak prorektoriaus, „Kaunas 2022“ tikslai ir vertybės yra itin artimi universitetui. „Labai džiugu, jog tampame partneriais ir tikimės, jog bendradarbiaujant Kauno miestas taps nebe laikinąja Lietuvos, o šiuolaikine ir galbūt net amžinąja Lietuvos kultūros sostine. Prie to stengsimės prisidėti ne tik dėstytojų ar menininkų, meno sričių tyrinėtojų, bet, svarbiausia, ir studentų pastangomis“, – pridūrė docentas.

VDU prisidės organizuojant studentų mokomąsias praktikas bei pritaikant įgytas žinias  projekto veiklose, taip pat bendradarbiaus „Kaunas 2022“ poveikio tyrimuose. Magistrantūros, doktorantūros darbų temas ir kitų mokslinių grupių tyrimų kryptis bus siekiama pritaikyti projekte, analizuojant Kauno socialinę, ekonominę raidą, tarptautinį matomumą, turizmo rodiklius, auditorijų plėtrą, pasitenkinimą kultūra, kultūros prieinamumą, projekto poveikio tvarumą ir kt.

„Niekam ne paslaptis, jog „Kaunas 2022“ kolektyvo didelę dalį sudaro VDU absolventai, dėstytojai, tyrėjai. Partnerystė su universitetu jau yra veikianti. Vyksta bendradarbiavimas ir bendruomenių, ir kultūros srityje, tikimės, jog bendradarbiavimas prasidės ir su kitais VDU fakultetais, nes potencialo šioje programoje itin daug. Studentų įtraukimui į šį projektą turime labai daug: moksliniai tyrimai, kultūrinės iniciatyvos ir kt.“, – pasakojo VšĮ „Kaunas 2022“ direktorė Ana Čižauskienė.

Taip pat VDU ir „Kaunas 2022“ kartu kurs ir įgyvendins tarptautinę įgūdžių stiprinimo programą „Kultūros tempo akademija“ bendruomeninės kultūros, jaunimo įgalinimo, profesionaliosios kultūros srityse.

„Labai džiugu, kad su universitetu pradedame oficialų bendradarbiavimą, iš kurio tikimės akademinio indėlio projekto stebėjime, vertinime, kur tikrai prireiks įvairių užsienio kalbų ir komunikacijos specialistų, sociologų, menotyrininkų ir kitų sričių studentų ir profesionalų įnašo“, – pridūrė projekto „Kaunas 2022“ meno vadovė Virginija Vitkienė. VDU studentams taip pat bus organizuojamos meistriškumo pamokos, mokomosios praktikos bei suteikiamas įgytų žinių pritaikomumas. Meno vadovė taip pat kviečia studentus nuolat sekti informaciją apie „Kaunas 2022“ veiklas, nes studentams nuolat bus siūlomos savanorystės ir kitos karjeros galimybės.

VDU darbuotojai bei studentai bus nuolatos kviečiami dalyvauti „Kaunas 2022“ organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.

Atnaujinus bendradarbiavimą su Kauno miesto muziejumi – dar daugiau galimybių studentams

„VDU bendradarbiavimas su Kauno miesto muziejumi trunka ilgiau nei dešimtmetį, o Menų fakulteto iniciatyva labai džiugu jį atnaujinti kartu su nauju ir itin iniciatyviu muziejaus direktoriumi Gabrieliumi Sužiedėliu. Tikimės, kad bendra partneryste papildysime Kauno miesto muziejaus veiklos turinį mūsų akademikų, istorikų, menininkų ir tyrėjų indėliu“, – teigė VDU prorektorius.

Pasak muziejaus direktoriaus Gabrieliaus Sužiedėlio, prieš pusę metų jam pradėjus vadovauti, muziejų įsteigusi Kauno miesto savivaldybė iškėlė uždavinį sukurti modernų Kauno miesto muziejų, kuris būtų atviras visuomenei ir tyrėjams. „Tą pačią akimirką supratau, kad to negalėsiu padaryti be svarbių partnerių, tarp kurių turi būti universitetas. Džiugu, jog Kaune yra įsikūręs toks modernus universitetas kaip VDU, – kalbėjo  G. Sužiedėlis. – Vienas iš labai įdomių aspektų yra tai, kad muziejuje dirba tiek VDU doktorantų, jog net nepavyktų suskaičiuoti ant rankų pirštų. Taip pat bendradarbiaujame su universiteto ekspertais atnaujinant muziejaus ekspozicijas, su dėstytojais – organizuojant renginius“.

Remiantis nauja bendradarbiavimo sutartimi, Kauno miesto muziejus  priims VDU studentus atlikti praktiką, kvies rengti tiriamuosius bakalauro, magistro ar daktaro disertacijos darbus. Taip pat siūlys VDU Humanitarinių mokslų fakulteto ir Menų fakulteto atstovams projektus, mokslines temas, kurias studentai galėtų tyrinėti atlikdami tam tikras praktines užduotis ar rengdami mokslinius darbus, bei kvies dalyvauti muziejaus vykdomuose projektuose, organizuojamose konferencijose ir kituose renginiuose.

Kauno miesto muziejaus direktoriaus teigimu, bendros veiklos perspektyvos su Menų ir Humanitarinių bei kitų fakultetų dėstytojais ir studentais yra labai plačios, o vienas pagrindinių tikslų ir bus studentų bendruomenės įtraukimas.