VDU doktorantams – mokslinių išvykų ir stažuočių konkursas

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia dalyvauti doktorantų mokslinių išvykų (stažuočių) konkurse. Finansavimas iš VDU Mokslo fondo skirtas mokslinėms išvykoms (stažuotėms), kurios įvyks nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. Vienas doktorantas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 600 EUR sumą. Jei doktorantas teikia kelias paraiškas, bendrai prašoma parama negali viršyti 600 eur.

Norinčius dalyvauti konkurse, prašome iki 2019 m. spalio 23 d. 17 val. pateikti šiuos dokumentus vienu laišku skaitmeniškai VDU Mokslo ir inovacijų departamentui el. pašto adresu mokslas@vdu.lt :

  1. užpildytą paraišką (1 priedas). Paraiškos formoje nurodoma informacija apie konkurso dalyvį, planuojamą išvyką (stažuotę), jos tikslą, nurodoma atlikta kita mokslinė veikla, pateikiama išvykos (stažuotės) sąmata (dienpinigiai neskiriami).
  2. sutikimą iš priimančios institucijos arba patvirtinimą apie dalyvavimą renginyje (gali būti ir elektroninis laiškas);
  3. svarbiausių doktorantūros studijų laikotarpiu publikuotų ir užregistruotų Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje publikacijų sąrašą ir publikacijų kopijas. Galima pateikti ir mokslines publikacijas, priimtas spaudai (po recenzavimo procedūros), kartu pateikiant tokį faktą patvirtinančią mokslo žurnalo redkolegijos išduotą pažymą. Neužregistruotos Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje publikacijos nebus vertinamos.

Konkurso nuostatai bei paraiškos forma yra prisegami prie šio laiško. Dėl doktoranto publikacijų sąrašo ištraukimo iš duomenų bazės ar platesnės informacijos prašome kreiptis į Mokslo ir inovacijų departamento darbuotojus: Laurą Stankevičienę, laura.stankeviciene@vdu.lt, tel. (8 37) 209 815 (vid. 4314), Daivą Sabonienę, daiva.saboniene@vdu.lt, tel. (8 37) 327 946 (vid. 4307), Juditą Černiauskienę (ŽŪA doktorantams), judita.cerniauskiene@vdu.lt, tel. (8 37) 752 377 (vid. 2147).

Konkurso nuostatai

Aprašas