VDU dėstytojui – Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija

  (Nuotraukos autorius – Kastytis Antanaitis)

Lapkričio 19 d., Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje VDU Menų fakulteto docentui, Šiuolaikinių menų katedros vedėjui dr. Tomui Pabedinskui įteikta Lietuvos fotomenininkų sąjungos (LFS) premija. Minint LFS penkiasdešimtmetį, premija VDU dėstytojui skirta už reikšmingą profesionalią Lietuvos fotografijos sklaidą Lietuvos ir užsienio auditorijoms, ilgametį indėlį į istorinius tyrinėjimus.

Lietuvos fotografijos kritikos, teorijos ir istorijos lauke dr. Tomo Pabedinsko veikla matoma jau beveik du dešimtmečius. Autorius yra išleidęs dvi monografijas, skirtas šiuolaikinei Lietuvos fotografijai, publikavęs apie du šimtus fotografijos ir šiuolaikinio meno kritikos straipsnių. Dr. Tomui Pabedinskui nesvetima ir fotografijos kūrybinė praktika – jis yra surengęs asmeninių fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavęs grupiniuose šiuolaikinio meno parodose, nuolat dėsto ne tik teorinius, bet ir praktinius fotografijos dalykus Menų fakulteto studentams.

Anot Menų fakulteto dekanės prof. dr. Jurgitos Staniškytės, labai džiugu, kad MF absolvento ir dėstytojo dr. Tomo Pabedinsko indėlį į Lietuvos fotografijos tyrimus įvertino kolegos fotomenininkai. Kartu šis apdovanojimas įrodo, kad fotografijos teorija ir praktika yra itin sėkminga VDU MF Šiuolaikinių menų katedros studijų ir tyrimų kryptis.

Sveikiname ir didžiuojamės!