Vardinių prof. Broniaus Vaškelio stipendijų konkurso nugalėtojai

Konkursinė komisija, peržiūrėjus 7 kandidatų paraiškas, vardines prof. Broniaus Vaškelio stipendijas skyrė šioms studentėms:

Teatrologijos katedros studentėms:
1. Rūtai Morozovaitei (bakalauro studijos, Menotyra, IV k.)
2. Justinai Kiuršinaitei (magistrantūros studijos, Teatrologija ir scenos menų vadyba, II k.)
3. Miglei Munderzbakaitei (magistrantūros studijos, Teatrologija ir scenos menų vadyba, II k.)
Lietuvių literatūros katedros studentėms:
4. Agnei Cesiulienei (magistrantūros studijos, Literatūra ir spauda, II k.)
5. Grytei Kuliešiūtei (magistrantūros studijos, Literatūra ir spauda, II k.)