Vardinių prof. B. Vaškelio stipendijų konkurso nugalėtojai

Konkursinė komisija, peržiūrėjus aštuonių kandidatų paraiškas, vardines prof. Broniaus Vaškelio stipendijas skyrė šiems studentams:

Teatrologijos katedros studentams: 
1.Gintarei Čiuladaitei (Teatrologija ir scenos menų vadyba, I k.)
2. Justinai Kiuršinaitei (Teatrologija ir scenos menų vadyba, I k.)

3. Miglei Munderzbakaitei (Teatrologija ir scenos menų vadyba, I k.)

Lietuvių literatūros katedros studentams:

4. Neringai Butnoriūtei (Doktorantūra , Filologija, I k.)
5. Astijui Krauleidžiui (Bakalauro studijos, Lietuvių filologija, 4 k.)