Vaidybos studijų programos savianalizės vertinimas

Vytauto Didžiojo universitete vyks Vaidybos studijų programos savianalizės vertinimas.

Numatomi ekspertų grupės susitikimai su fakulteto administracija, Vaidybos studijų programos savianalizės rengimo grupe, programos dėstytojais, studentais. Ekspertai taip pat susipažins su auditorijomis, bibliotekomis ir kita materialine baze, studentų darbu VDU teatre, studentų kursiniais darbais ir egzaminų medžiaga, Vaidybos programos darbdaviais ir socialiniai partneriais.

Vertinimo darbotvarkė