Tomo Pabendinsko monografijos „Žmogus Lietuvos fotografijoje: požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje“ pristatymas

Sausio 28 d. (penktadienį) 17.00 val. Vilniaus dailės akademijos pastate D („Titanike“), Maironio g. 3, 424 auditorijoje (4 aukšte).

Ši knyga, tai pirmoji studija iš 4 leidinių serijos „Lietuvos fotografijos istorija“, kurią rašo fotografijos tyrėjai Agnė Narušytė, Margarita Matulytė, Vytautas Michelkevičius ir Tomas Pabedinskas. Kiti 3 tomai bus išleisti 2011 metais. Projektą vykdo Vilniaus dailės akademija, tampanti fotografijos tyrimų centru Lietuvoje. Daugiau apie tai www.fotografijosistorijos.lt. Interneto puslapyje galite pavartyti ir knygos ištraukas.

Kartu bus pristatytas ir Agnės Narušytės monografijos apie nuobodulio estetiką vertimas į anglų kalbą „The Aesthetics of Boredom. Lithuanian Photography 1980 – 1990“.

Pristatyme dalyvaus ir vyno taure dalinsis autoriai Tomas Pabedinskas ir Agnė Narušytė bei kiti projekto tyrėjai: Margarita Matulytė ir Vytautas Michelkevičius. Taip pat knygos dailininkas Tomas Mrazauskas ir būrys fotografų, esančių šiose ar būsiančių kitose šio projekto knygose.

Fotografijų autoriams už sutikimą publikuoti fotografijas bus dalinamos knygos.

Žmogus Lietuvos fotografijoje : požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje / Tomas Pabedinskas. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 222 p. : iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-447-002-8