Tomas Pabedinskas tarptautinėje konferencijoje Kipre

Gruodžio 2-4 d. Menų fakulteto dėstytojas Tomas Pabedinskas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Photography and The Everyday, vykusioje Kipre, Nikosijos mieste. Ketvirtoji tarptautinės Fotografijos ir teorijos asociacijos surengta konferencija sukvietė šimtą fotografijos tyrinėtojų ir praktikų iš įvairių pasaulio šalių. Konferencijos dalyviai analizavo kasdienės fotografijos prigimtį, jos ryšius su atmintimi ir identitetu, skaitmeninių archyvų kūrimu ir sklaida, aptarė socialinių tinklų reikšmę ir su kasdiene fotografija susijusias menines praktikas.
Tomas Pabedinskas konferencijoje skaitė pranešimą The Imaginary Community of The Lithuanian Nation, kuriame pristatė žymaus Lietuvos fotografo, Menų fakulteto dėstytojo Romualdo Požerskio fotografijų seriją Atlaidai ir dar niekur nepublikuotas autoriaus asmeninio archyvo nuotraukas, įamžinusias aštuntojo dešimtmečio Lietuvos baikerius, kuriems jaunystėje priklausė ir pats fotografas. Skirtingų fotografijos sričių – kūrybinės ir „mėgėjiškos” – pavyzdžių sugretinimas leido atskleisti tarptautinę auditoriją sudominusius to meto Lietuvos gyvenimo aspektus, asmeninio, kasdienio žmonių gyvenimo santykį su sovietine ideologija ir santvarka.

Daugiau informacijos apie konferenciją galima rasti adresu  http://photographyandtheory.com/wp/icpt-2016-2/