Teatrologijos katedros doktorantei įteikta Broniaus Bieliuko stipendija

Birželio 21 d., antradienį, 11 val. Lietuvių išeivijos institute Menų fakulteto Teatrologijos katedros I kurso doktorantei Gretai Klimavičiūtei-Minkštimienei įteikta Lietuvių išeivijos instituto bei Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) fondo JAV įsteigta vardinė Broniaus Bieliuko stipendija.

Lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko vardinės stipendijos nuo 2001 m. skiriamos Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių studijų studentams. Stipendijų tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

Stipendijos skyrimo komitetas, atsižvelgęs į pretendentų mokslinę tiriamąją veiklą, akademinius rodiklius, visuomeninį aktyvumą, stipendijas skyrė trims VDU studentams.