Tarptautinė konferencija „Cultural Institutions and Communication: Towards Creative Participation“

Spalio 23–24 d. VDU mažojoje salėje ir VDU Menų fakultete vyks tarptautinė konferencija „Kultūros institucijos ir komunikacija: kūrybiško dalyvavimo link“ („Cultural Institutions and Communication: Towards Creative Participation“).

Konferencijos tikslas – aptarti politinius, ekonominius, socialinius ir technologinius procesus, kurių dėka kinta kultūrinės ir kūrybinės sąlygos, praktikos bei atsiveria naujos galimybės skatinti kultūros vartotojų aktyvumą, kūrybiškumą ir dalyvavimą. Konferencija skirta kultūros ir meno tyrėjams, kūrėjams, kultūros institucijų darbuotojams bei kultūros politikos atstovams. Konferencija vyks anglų kalba.

Pasak renginio organizatorių, meno ir kultūros procesai, veikiami komercializacijos, politizacijos ir mediatizacijos veiksnių, yra naujas iššūkis šiuolaikinės kultūros sampratai, praktikai ir vartojimui. Konferencijoje bus diskutuojama apie kultūros vietą globalioje ir vietos politikoje, kūrybinės ekonomikos procesus ir jų poveikį muziejų, teatrų ir galerijų veiklai, kintančias kultūros komunikacijos ir vartojimo formas, priemones ir būdus naujųjų technologijų amžiuje.

Pranešimus skaitys per 20 Lietuvos ir užsienio mokslininkų, tyrėjų, kultūros vadybininkų.Savo tyrimų rezultatais pasidalins Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų grupė, vykdanti mokslinį tyrimą „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste” (Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017).

Konferenciją organizuoja VDU Menų fakultetas ir Viešosios komunikacijos katedra. Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba ir Europos socialinio fondo agentūra.

Konferencijos programa