Tarptautinė ekspertų grupė puikiai įvertino VDU Menų fakulteto magistrantūros studijų programą „Kūrybinės industrijos“

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas džiaugiasi galėdamas pasidalinti puikia naujiena. 2013 metais Studijų kokybės vertinimo centro tarptautinė ekspertų grupė, sudaryta iš socialinių ir humanitarinių mokslų sričių specialistų iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Danijos ir Rumunijos atliko išorinį magistrantūros studijų programos „Kūrybinės industrijos“ vertinimą ir akreditavimą. Menų fakulteto atstovai džiaugiasi, kad vertinta studijų programa sulaukė puikaus įvertinimo: „Kūrybinių industrijų“ programa akredituota maksimaliam šešių metų laikotarpiui.

2013 metų spalį tarptautinė ekspertų grupė lankėsi VDU Menų fakultete, kur susitiko su fakulteto administracija, programą „Kūrybinės industrijos“ administruojančios Teatrologijos katedros atstovais, programos studentais, dėstytojais, absolventais ir socialiniais partneriais, apžiūrėjo auditorijas, biblioteką, skaityklas, VDU Menų galerijos 101 bei VDU teatro patalpas, susipažino su studentų egzaminais, tiriamaisiais projektais ir baigiamaisiais darbais. Atidžiai išstudijavę studijų programos vykdytojų pateiktus savianalizės dokumentus, įvertinę studijų programų techninę ir mokymo(si) bazę, pabendravę su programų dėstytojais, studentais, absolventais ir darbdaviais, ekspertai paskelbė vizito išvadas.

Aukščiausiais balais tarptautiniai ekspertai įvertino „Kūrybinių industrijų“ programos koncepciją – programos tikslus ir studijų rezultatus, studijų eigą ir jos vertinimą bei materialiuosius išteklius. Programą vertinę ekspertai taip pat pabrėžė išskirtinį programos inovatyvumą, konceptualų ir gerai praktikoje veikiantį tarpdalykinį programos pobūdį, dėstytojų ir administracijos atsidavimą, kvalifikaciją, gebėjimą dirbti tarpdalykinėje aplinkoje, puikų programos valdymą bei nuosekliai plėtojamą grįžtamojo ryšio sistemą. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad „“Kūrybinių industrijų“ magistras VDU yra ambicinga, gerai sukurta ir pažangi mokymo programa. (…) Studentams naudinga pažangi programos koncepcija, kuri skatina kūrybiškai integruoti įvairius dalykus, atveriant puikias, vertingas tarpdalykines perspektyvas“.

Vertinamų bei akredituojamų programų rezultatus ir išvadas galima rasti čia.