Sveikiname jaunuosius menotyros daktarus!

 

  Rugsėjo 20d. VDU Menų fakultete buvo ginama Dariaus Žukausko daktaro disertacija tema: “Altorinių atvaizdų ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės benediktinų šventovėse” (Humanitariniai mokslai, Menotyra). Taip pat buvo ginama ir Deimantės Dementavičiūtės-Stankuvienės daktaro disertacija tema: “Nacionalinio herojaus reprezentacijos kaita sovietiniame ir postsovietiniame Lietuvos dramos teatre” (Humanitariniai mokslai, Menotyra). Sveikiname jaunuosius menotyros daktarus sėkmingai apsigynusius disertacijas!