Sveikiname jaunuosius menotyros daktarus!

 

  Rugsėjo 20d. VDU Menų fakultete buvo ginama Dariaus Žukausko daktaro disertacija tema: „Altorinių atvaizdų ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės benediktinų šventovėse“ (Humanitariniai mokslai, Menotyra). Taip pat buvo ginama ir Deimantės Dementavičiūtės-Stankuvienės daktaro disertacija tema: „Nacionalinio herojaus reprezentacijos kaita sovietiniame ir postsovietiniame Lietuvos dramos teatre“ (Humanitariniai mokslai, Menotyra). Sveikiname jaunuosius menotyros daktarus sėkmingai apsigynusius disertacijas!