Svarbi informacija dėl studijų proceso organizavimo

 

 

Gerbiama Vytauto Didžiojo universiteto bendruomene,

Reaguojant į sudėtingėjančią situaciją šalyje dėl COVID-19 rizikos grėsmės ir vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo rekomendacijomis aukštosioms mokykloms vykdyti studijų procesą nuotoliniu būdu bei įvertinus VDU akademinių padalinių siūlymus dėl studijų organizavimo, įvedami šie studijų ir darbo organizavimo pakeitimai Vytauto Didžiojo universitete:

  • Nuo pirmadienio, spalio 26 d., visi studijų užsiėmimai, išskyrus tuos, kuriems reikalinga speciali įranga ar infrastruktūra, ir tuos, kuriuos studijų padaliniai nurodė kaip būtinus užbaigti kontaktiniu būdu dėl praktinių darbų, bus vykdomi nuotoliniu būdu.
  • Nuo  lapkričio 3 d., antradienio, visi studijų užsiėmimai, išskyrus laboratorinius ir praktinius, kuriems reikalinga speciali įranga, bus vykdomi tik nuotoliniu būdu.

Planuojama, jog šį studijų semestrą baigsime nuotoliniu būdu.

Studentai, kuriems siekiant užtikrinti kokybišką studijų procesą yra reikalinga speciali programinė įranga, bus informuoti ateinančios savaitės pradžioje.

Neakademinių padalinių maloniai prašome pagrindinių funkcijų vykdymo procesą organizuoti taip, kad būtų galima užtikrinti darbuotojų saugumą: riboti padalinio darbuotojų fizinį kontaktą ne tik su lankytojais, bet ir su kolegomis iš kitų padalinių bei nebūtiną lankymąsi kituose Universiteto padaliniuose ar patalpose. Taip pat, kartu su padalinių vadovais apsvarstykite galimybę organizuoti darbą nuotoliniu būdu, jei darbo funkcijų įgyvendinimui nėra būtina atvykti į Universitetą, o nuotoliniam darbui sąlygos yra tinkamos.

Rektoriaus įsakymas dėl studijų organizavimo proceso

Atsižvelgiant į situaciją, informacija bus nuolat atnaujinama. Ją taip pat galite sekti specialiame puslapyje universiteto svetainėje.