Studentų apklausoje išrinkti geriausi 2020 – 2021 m. m. dėstytojai

 

Kaip ir kiekvieną semestrą, VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyrius apžvelgė dėstymo ir studijavimo kokybės apklausos rezultatus bei, remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo apklausoje aktyvumu, įvardijo geriausiai įvertintus 2021 m. pavasario semestro bei 2020-2021 mokslo metų dėstytojus akademiniuose universiteto padaliniuose.

2020 – 2021 akademinių metų studentų geriausiai įvertinta Menų fakulteto dėstytoja –  dr. Jolita Butkevičienė!

2021 m. pavasario semestre studentų geriausiai įvertintais tapo šie Menų fakulteto dėstytojai: prof. dr. Raimonda Simanaitienė, doc. dr. Rūta Mažeikienė, dr. Jolita Butkevičienė, prof. dr. Titas Petrikis.

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
  • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Pavasario semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje jau suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2021 pavasaris“. Geriausiai įvertinta 2020-2021 akademinių metų MF dėstytoja Jolita Butkevičienė bus apdovanota iškilmingame Senato posėdyje.

Geriausi VDU dėstytojai: https://www.vdu.lt/lt/vdu-studentu-apklausoje-isrinkti-geriausi-2020-2021-m-m-destytojai/