Studentams įteiktos V. Kuprevičiaus ir prof. B. Vaškelio stipendijos

Gruodžio 4 d., trečiadienį, VDU rektorato posėdžio metu universiteto studentams buvo įteiktos buvusio VDU rektoriaus prof. Broniaus Vaškelio ir kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendijos.

Viktoro Kuprevičiaus vardinė stipendija

V. Kuprevičiaus stipendijos konkursą šiemet laimėjo VDU Menų fakulteto Kultūros paveldo ir turizmo magistrantūroje studijuojantis Donatas Čėsna už savo bakalauro diplominį darbą, skirtą P. Višinskio gatvės senųjų pastatų architektūrai.

„Studentas tikrai labai sėkmingai atskleidė šią temą savo bakalauro darbe. Be to, kiek supratau, jis žada plėtoti ją ir toliau. Džiaugiuosi, kad kasmet stipendijai randame iš ko rinktis, šiemet taip pat buvo labai rimtų darbų“, – posėdyje pažymėjo kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius, kuris savo tėvo Viktoro Kuprevičiaus vardinę stipendiją universitete įsteigė prieš 17 metų.

„Mecenatystė jau tūkstančius metų lydi švietimą, jaunų žmonių žinių siekį. V. Kuprevičiaus stipendija universitete yra vienas gražiausių universiteto veiksmų. Maestro Giedrius Kuprevičius, mūsų universiteto profesorius, kasmet aplanko VDU ir įteikia stipendijas – skatindamas jaunimą, rodydamas pavyzdį“, – kompozitoriaus parama džiaugėsi rektorius.

Nuo 2003 m. Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendija kasmet skiriama vienam gabiam ir darbščiam VDU Menų, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos fakulteto arba Muzikos akademijos magistrantui, tiriančiam Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūrą.

Viktoras Kuprevičius (1901–1992) – Lietuvos kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, Kauno miesto Garbės pilietis, Kauno kariliono atkūrėjas ir ilgametis atlikėjas. Tarpukario laikotarpiu jis dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, kartu su Pauliumi Galaune organizavo liaudies meno tyrimų ekspedicijas ir pats asmeniškai jose dalyvavo. V. Kuprevičiaus vardu pavadinta viena Kauno pagrindinė mokykla.

Prof. Broniaus Vaškelio vardinė stipendija

VDU rektorato posėdyje taip pat buvo įteiktos ir kasmetinės buvusio VDU rektoriaus, Garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos.

Šių metų stipendijos laureatai – Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros ir spaudos II kurso magistrantė Kristina Tutlytė, Menų fakulteto Teatrologijos ir scenos menų vadybos II kurso magistrantas Lukas Alsys ir Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų II kurso magistrantė Audinga Leliukaitė.

Universitete įsteigta prof. Broniaus Vaškelio vardinė stipendija dalimis yra kasmet skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros ir Istorijos katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams, kurie gerai mokosi, aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtoja teatrologijos, lietuvių literatūros arba istorijos mokslinių tyrimų tematikas.

B. Vaškelis ir jo žmona filantropinę veiklą vykdo nuo pat pirmųjų universiteto atkūrimo dienų. 2011 m. B. Vaškelis įsteigė savo vardo stipendiją, taip norėdamas įvertinti ir motyvuoti jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus siekti akademinių aukštumų.

Prof. Bronius Vaškelis yra teatrologas, literatūrologas, VDU Garbės profesorius, buvęs VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas (1992 m.) ir VDU rektorius (1993–1996 m.), Teatrologijos katedros įkūrėjas ir vedėjas (1997–2003 m.), nuo 2009-ųjų – profesorius emeritas. Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. Gyvendamas JAV dirbo Lafayette koledže, kur buvo Užsienio kalbų fakulteto dekanu, nuo 1975 m. – profesoriumi, taip pat Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros vedėju.