Stojamieji egzaminai į menų studijas VDU

Šiemet stojimų maratonas prasideda anksčiau – stojantieji į VDU Naujųjų medijų meną per LAMA BPO sistemą stojamuosius egzaminus gali rinktis laikyti pavasario egzaminų sesijos metu.

Visi norintys savo duomenis ir prašymus LAMA BPO informacinėje sistemoje turės pateikti kovo 1-9 dienomis. Prašymus stojantieji galės teikti dėl valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų.

Naujųjų medijų meno stojamąjį egzaminą sudaro keturios dalys: fotografavimo duota tema; paskirtos temos interpretacijos kadruotėje; motyvacinis pokalbis; kūrybos aplanko (portfolio) vertinimas. Egzaminas vyksta 3 dienas.

Daugiau informacijos apie stojamuosius egzaminus, jų vykdymo ir vertinimo tvarką galima sužinoti tvarkos apraše.

Pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis:

Pirma dalis (fotografavimas duota tema) – kovo 20 d. 11 val., K. Donelaičio g. 52,  508 aud., Kaunas
Antra dalis (paskirtos temos interpretacijos kadruotėje) – kovo 21 d., 11 val., K. Donelaičio g. 52, 404 aud., Kaunas
Trečia dalis (motyvacinis pokalbis ir kūrybinio aplanko vertinimas) – kovo 22 d., 11 val., K. Donelaičio g. 52, 404 aud., Kaunas

Vasarą – priėmimas į visas VDU menų kryptis

Vasarą, pagrindinio priėmimo per LAMA BPO sistemą etapo metu, bus galima stoti į visas VDU menų krypčių grupės studijų programas (Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas, Vaidyba).

Norint studijuoti šiose menų programose, prašymus bus galima teikti nuo birželio 1 d., likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo. Pagrindinė vasaros stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 17 d. – liepos 5 d.

VDU vyks stojamųjų egzaminų konsultacijos

VDU organizuoja konsultacijas, kurių metu padeda stojantiesiems pasirengti stojamiesiems egzaminams ar motyvacijos vertinimui. Norėdami pasiteirauti išsamesnės informacijos ar dalyvauti konsultacijose, susisiekite nurodytais kontaktais:
Daugiau informacijos apie Menų fakulteto konsultacijas ir parengiamuosius kursus stojantiesiems.

Stojantiesiems – informacija apie minimalius rodiklius

Nuo 2019 metų įgijusieji vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, stodami į menų studijų krypčių grupės programų valstybės finansuojamas vietas, privalo būti išlaikę du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų.

2018 m. ar anksčiau įgijusiems vidurį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi šie minimalūs rodikliai.

Šie reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.