Skelbiamas profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinių stipendijų konkursas

Vytauto Didžiojo universitete įsteigtos buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos, skiriamos VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams. Dvi stipendijos bus skiriamos Teatrologijos katedros studentams, viena − Lietuvių literatūros katedros studentui(-ei).

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai:

Stipendiatas(-ė) turi būti gerai besimokantis (vidurkis ne mažiau 8 balų), aktyviai dalyvaujantiskultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtojantis teatrologijos ar lietuvių literatūros mokslinių tyrimų tematikas.

Konkurso sąlygos:

Pretendentai į vardines profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijas iki š.m. spalio 26 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą dalyvauti konkurse
Gyvenimo aprašymą (CV)
Pažymą apie studijų rezultatus, patvirtintą dekanate
Mokslinių publikacijų ir meno recenzijų sąrašą bei kopijas

 

Gautus prašymus svarstys stipendijų skyrimo komisija.

Menų fakultete prioritetas teikiamas studentams tyrinėjantiems Lietuvos teatro meną, tačiau išimties tvarka stipendija gali būti teikiama ir kitas menotyros sritis tyrinėjantiems studentams.
Konkurso rezultatai bus skelbiami lapkričio mėnesį.
Dokumentus prašome pristatyti iki spalio 26 d. šio adresu:

 

Referentė Asta Šlapikienė
Menų fakulteto dekanatas
Laisvės al. 53, 403 kab.
Kaunas

Informacija teikiama:
 Tel. (8-37) 327877 
E. paštas: a.slapikiene@mf.vdu.lt