Skelbiamas kasmetinis konkursas vardinei kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendijai

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia kasmetinį konkursą vardinei kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendijai gauti.

Stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto Menų, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos fakultetų ir Muzikos akademijos magistrantūros studijų studentams. Ja siekiama paskatinti Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūros tyrinėjimus. Vienkartinės stipendijos dydis – 500 €. Pernai ši stipendija buvo įteikta Menų fakulteto Meno kuratorystės studijų II kurso magistrantei Mildai Gineikaitei už baigiamąjį bakalauro darbą „TARPUKARIO MODERNIZMO IR MEDŽIO SANTYKIS. FOTOGRAFIJŲ SERIJA „MIESTOVAIZDŽIO BALSAI”.

  1. Konkurse gali dalyvauti magistrantūros studijų studentas(ė), parašęs bakalauro darbą iš Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ar sovietmečio meno, kultūros ir istorijos, bei tęsiantis tos pačios tematikos tyrimus. Prioritetas teikiamas Kauno miesto kultūrologiniams tyrimams.
  1. Kandidatas(-ė) turi būti gerai besimokantis, aktyviai dalyvaujantis kultūrinėje ir meninėje veikloje.

Dokumentų priėmimas:

Pretendentai į kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus stipendiją iki 2021 metų lapkričio 30 d. turi pateikti:

  1. Bakalauro darbo el. kopiją ar nuorodą prie prieigos;
  2. Studijų pažymą:

I kurso magistrantai pristato bakalauro studijų akademinės pažymos kopiją;

II kurso magistrantai pristato magistrantūros pirmo kurso akademinę pažymą.

Dokumentus siųsti MF referentei Aidai Semaškienei el. paštu: aida.semaskiene@vdu.lt

Informacija teikiama: tel. (8-37) 327878 , el. paštas: aida.semaskiene@vdu.lt


Apie stipendiją

Nuo 2003 m. Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendija kasmet skiriama vienam gabiam ir darbščiam VDU Menų, Humanitarinių mokslų, Katalikų teologijos fakulteto arba Muzikos akademijos magistrantui, tiriančiam Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūrą. Šios stipendijos steigėjas – V. Kuprevičiaus sūnus, kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius.

Apie Viktorą Kuprevičių

Viktoras Kuprevičius (1901–1992) – Lietuvos kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, Kauno miesto Garbės pilietis, Kauno kariliono atkūrėjas ir ilgametis atlikėjas. Tarpukario laikotarpiu dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, kartu su Pauliumi Galaune organizavo liaudies meno tyrimų ekspedicijas ir pats asmeniškai jose dalyvavo.