Sieks suburti ir suvienyti VDU absolventus

 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) realizuodamas 2021-2027 m. strateginius siekius, susijusius su universiteto alumnų bendruomenės telkimu, ryšio palaikymu ir universiteto bendruomenės tobulėjimu, pasitelkiant alumnų patirtį, įkūrė VDU absolventų koordinatoriaus poziciją, kurią nuo šiol eis Menų fakulteto Kūrybinių industrijų bakalauro studijų programos absolventė Samanta Ėringė. Sveikiname ir linkime sėkmės!

Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė neabejoja, jog ši pareigybė yra ypač svarbi ir reikalinga įgyvendinant naują universiteto 2021-2027 metų strateginį planą, kuriame didelis dėmesys yra skiriamas VDU bendruomenės telkimui, susiklausymui ir gerovei.

„Mes kol kas nepakankamai įvertiname, kokį svarbų vaidmenį universiteto bendruomenėje gali ir turi vaidinti jo absolventai, neatrandame kelių į tampresnį bendradarbiavimą. Naujajai pareigybei iškelti sunkūs ir strategiškai svarbūs uždaviniai: inicijuoti, koordinuoti ir padėti fakultetams įgyvendinti veiklas, sukuriančias ir išlaikančias ryšį su absolventais, siūlyti absolventams abipusiai naudingas galimybes, bendradarbiauti su universitetu bei plėtoti ambasadorystę“, – teigia prorektorė V. Bijeikienė ir priduria, kad norint pasiekti gerų rezultatų, turime dirbti visi kartu, tadėl naujajai koordinatorei reikės visų fakultetų ir padalinių palaikymo ir geranoriškumo.

 

Doc. dr. Vilma Bijeikienė

Kviečiame susipažinti su naująja VDU absolventų koordinatore Samanta Ėringe ir sužinoti apie jos išsikeltus darbus bei tikslus, asmenines patirtis ir absolventų svarbą universitete.

Samanta, kokios pačios sukauptos patirtys gali padėti dirbant absolventų koordinatore?

Universiteto absolvente tapau prieš dvejus metus ir tada prasidėjo mano vingiuota kelionė svajonių karjeros bei darbo link. Viskas atrodė paprasta, bet iš tiesų, buvo sudėtinga. Tačiau iš viso proceso prisisėmiau informacijos bei potyrių, kuriais šiandien galiu pasidalinti su kitais ir palengvinti esamų ir būsimų absolventų kelią.

Vytauto Didžiojo universitete įgijau Kūrybinių industrijų bakalauro laipsnį ir baigiau Verslumo akademijos gretutinių studijų programą. Platus specialybės spektras ir universiteto vertybės bei studijų metais suteiktos galimybės, man davė ne tik žinias ir profesinį laipsnį, tačiau mane užaugino ir subrandino kaip kūrybingą, dorą bei laisvą asmenybę. 2020 metais tapau kavos verslo bendra įkūrėja. Verslą pradėjome nuo pat pradžių, su daug klausimų ir mažai atsakymų, kurių ieškojome tiesiogiai per patirtį. Dirbdama tokį darbą išmokau planuoti laiką, kurti paslaugas bei produktus, tvarkyti finansus, įgijau daug patirties marketingo bei komunikacijos srityse. Galvoju, jog šie įgūdžiai bus neatsiejama mano darbo dalis absolventų koordinatorės pareigose.

Kaip VDU absolventų koordinatorei, kokie tikslai Jums yra keliami šiame darbe?

Vienas iš pagrindinių tikslų yra suburti laisvą, drąsią ir patirtimis besidalinančią absolventų bendruomenę. Plėsti, tobulinti bei aiškiai komunikuoti absolventams skirtas naudas ir paslaugas, kurias gali suteikti universitetas. Viena iš naujausių priemonių absolventams yra „VDU tapatybės“ kortelė, kurios turėjimas po universiteto baigimo studentams leis išlaikyti ryšį su universitetu bei puoselės bendruomeniškumo jausmą. Kitas svarbus etapas laukia su „VDU Absolventų Klubu“, kurio misija yra jungti universitete studijavusius asmenis bei palaikyti glaudžius santykius su universitetu. Pagrindiniai uždaviniai, kuriuos esu išsikėlusi sau dėl „VDU Absolventų Klubo“, tai aktyvinti komunikaciją tarp klubo ir studentų bendruomenių bei užmegzti ryšį su skirtingų VDU fakultetų absolventais. Tokiu būdu telkti vieningą bendruomenę, kuri reprezentuotų VDU ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Kokios yra pagrindinės jūsų veiklos sritys?

Mano pareigybė yra skirta koordinuoti, organizuoti ir vykdyti įvairias veiklas, susijusias su VDU absolventais bei jų bendruomenėmis, asociacijomis.

Kaip manote, kodėl universitetui yra svarbu daugiau dėmesio skirti universiteto absolventams, jų integracijai į universitetą?

VDU absolventai yra neatsiejama universiteto bendruomenės dalis. VDU alumnai ne tik pažįsta universitetą, kultūrą, studijų organizavimo sistemą, bet ir yra sukaupę įvairios profesinės patirties. VDU absolventų aktyvesnis įsitraukimas į universiteto bendruomenę bei struktūrinius universiteto valdymo organus yra labai svarbus. O jeigu kalbant paprastai, bet tiksliai – visada labai gera, kai buvę studentai nepameta ryšio su universitetu ir grįžta jau kitame „amplua“, jungiasi į bendruomenę ir kartu vieningai siekia garsinti bei puoselėti universitetą.

Pati esate VDU absolventė, kokia jūsų nuomonė: ar absolventas, pabaigęs studijas, toliau turėtų įsitraukti į universiteto gyvenimą? Ką įsitraukimas gali atnešti tiek universitetui, tiek absolventui?

Turėtų, jeigu nori. O tam, kad norėtų ir atrastų tame vertę, kartu su kolegomis universitete esame pasiruošę nuosekliai dirbti. Iš savo patirties sakau, kad pabaigus universitetą gali būti labai sunku susiorientuoti ir rasti atsakymus tiek į techninius-buitinius, tiek profesinius klausimus. Būtent tokioje situacijoje didžiulę vertę galėtų sukurti VDU absolventų bendruomenė, kuri suteiktų visus atsakymus, palaikytų bei paremtų. Nauda, kurią gali sukurti universitetas absolventui – visų pirma edukacija, tinkamų sąlygų bei paskatų sudarymas mokymuisi visą gyvenimą, bendradarbiavimo erdvė bei galimybė ne tik dalyvauti įvairiose VDU veiklose, bet ir įsitraukti į jų organizavimą bei pridėtinės vertės kūrimą pačiam universitetui ir sau. Kitu atveju, absolventas universitetui – grįžtamasis ryšys, bendruomeniškumas, universiteto atstovavimas bei reprezentavimas, nuolatinis augimas.

Jei esate VDU absolventas, kuris turi interesų bendrauti ir bendradarbiauti su VDU, kviečiame kreiptis į VDU absolventų koordinatorę Samantą Ėringę.