Siekiama į Lietuvą pargabenti Algimanto Kezio kūrinių archyvą

VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros dėstytojai prof. Romualdas Požerskis ir dr. Tomas Pabedinskas lapkričio 13-23 d. lankysis pas Čikagoje gyvenantį garsų lietuvių išeivijos fotografą Algimantą Kezį. Tikimasi, kad vizito metu su fotografu bus susitarta dėl jo kūrinių archyvo pargabenimo į Lietuvą. Šiuolaikinių menų katedros dėstytojai taip pat gilins žinias apie šio išskirtinio autoriaus kūrybą – parengs vaizdo interviu, peržvelgs asmeninėje menininko bibliotekoje esančius jo kūrybos albumus.

A. Kezys į JAV atvyko 1950 m. ir jau 1965 m. surengė savo fotografijų parodą Čikagos meno institute (Art Institute of Chicago). Vėliau autorius rengė parodas įvairiose kitose valstijose ir pasaulio šalyse, išleido ne vieną savo fotografijų albumą. A. Kezys taip pat aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos kultūriniame gyvenime: vadovavo meno galerijai, kurioje pristatė lietuvių autorių darbus, leido jų darbų albumus, kūrė išeivijos veikėjų portretus.
Ne viena menininko kūrybos paroda buvo surengta ir Lietuvoje, ne kartą jo darbai eksponuoti ir įvairiose VDU erdvėse.