Rugsėjo 1-osios proga – VDU rektoriaus sveikinimas

 

Miela Vytauto Didžiojo universiteto bendruomene,

Metų rate yra tam tikros datos, kurios yra svarbios ir reikšmingos visiems. Be abejonės, viena jų – rugsėjo 1-oji. Tiek patiems mažiausiems, su jauduliu žengiantiems į naują gyvenimo etapą – darželį, pirmąją klasę, tiek tiems, kurie jau prisimena visas savąsias Mokslo ir žinių dienas. Universiteto durys atsiveria plačiam pirmakursių būriui, kitiems ši Rugsėjo pirmoji – paskutiniųjų studijų metų pradžia.

Džiugu paminėti faktą, kad šiemet pagal į universitetus priimtų naujų bakalauro ir vientisųjų studijų studentų skaičių, Vytauto Didžiojo universitetas išlieka tarp lyderių Lietuvoje – antrasis pagal studentų skaičių universitetas Lietuvoje šiemet pasipildė 1281 pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentu. Pagal bendrą priimtų studentų skaičių VDU užima taip pat antrą vietą tarp šalies universitetų.

Lietuvoje mažėjant stojančiųjų į aukštąsias mokyklas skaičiui, Vytauto Didžiojo universitetas studentų skaičių netgi padidino. Tai įrodo, kad VDU yra užsitikrinęs patikimos, aukštos kokybės studijas vykdančios institucijos statusą, kuris dar labiau įpareigoja stengtis ir vykdyti užsibrėžtus tikslus. Dėkoju Jums už Jūsų pasirinkimą ir neabejoju, kad jo nesigailėsite – tai taps Jūsų pasirinkto gyvenimo kelio tramplinu, kuriame gražia mozaika dėliosis naujos pažintys ir vertingos žinios bei patirtys.

Šiemet minėdami Lietuvos universiteto šimtmetį, naujuosius mokslo metus pradedame su dar platesnėmis galimybėmis ir perspektyvomis. Tarp Kauno universitetų pasirašyta istorinė sutartis leis keistis mokslo ir technologine informacija, kartu rengti ir įgyvendinti mokslo tyrimų ir kitų sričių projektus, drauge kurti mokslinę produkciją, su dar didesne jėga dalyvauti mokslo ir kituose renginiuose.

Džiaugiamės, kad šis žengtas žingsnis spartins mokslo ir naujų technologijų sklaidą visuomenėje, stiprins miesto akademinę bendruomenę ir Kauno kaip tarptautinio studentų miesto įvaizdį.

Sveikindamas Jus, linkiu neblėstančio polėkio, žingeidumo ir atvirumo. Atvirumo naujoms idėjoms bei kilsiantiems iššūkiams. Visai akademinei bendruomenei nuoširdžiai noriu palinkėti naudotis progomis išbandyti atsiveriančias galimybes – dalyvauti mainų programose, plėsti pažinimo ribas gausybėje projektų, įsitraukti į ugdančias ir pridėtinę vertę patiems bei aplinkiniams teikiančias iniciatyvas. Visų mūsų indėlis yra svarbus, kai atliekami darbai ir užduotys vykdomi su meile ir užsidegimu. Kai mąstoma ir veikiama jautriai, atsakingai ir žvelgiant plačiau bei giliau.

Gerų Jums visiems naujųjų mokslo metų ir gražios jų pradžios – Mokslo ir žinių dienos!

 

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis