Rimanto Plungės paroda Zagrebe.

Rimantas Plungė pristatė parodą „Mimetic“ Zagrebe, Kroatijoje.

Galerija KAROS
Pračka g. 4, 10000 Zagreb, Kroatija.

Atidarymas: 2015 09 02, 19 val.
Paroda vykta: 2015 09 02 – 13.

 

Apie parodą doc. dr. Remigijaus Venckaus teigia: R. Plungė ilgą laiką kūrė tapybą ir daugiausiai koliažą. Šios kūrybinės strategijos jis ir šiandien neatsisako net fotografijoje gvildendamas klausimą apie asmens vietą pasaulyje. Labai drąsiai artikuliuodamas asmeninį kasdienio gyvenimo patyrimą R. Plungė į visumą jungia kasdienius paprastus ir išskirtinai svarbių įvykių atvaizdus bei formuoja asmeninę mitologiją. „Skaldydamas“ vaizdą jis sprendžia būties dilemą taip atlikdamas savojo „Aš“, „kito“ ir „subjekto“ ryšių analizę. Galiausiai, kaip sprendimo rezultatą jis žiūrovui demonstruoja nuotraukas kuriose viskas atrodo labai suobjektinta, t. y. perkelta į mirties šešėlį. […] R. Plungės paroda – tai diskusijai ir interpretacijai atvira kūryba; tai kantrių ir nuoseklių fotografijos medijos tyrinėjimų rezultatas. Kiekviena autoriaus paroda tarytum naujai kartoja menui svarbius klausimus: ką dar gali pasakyti atvaizdas apie subjektą, apie vietą, kurioje egzistuoju, apie tapatybę, kurios iki galo nesuvokiu ir kuri niekada nebūna stabili? […] Žvelgdamas į kūrinius susidarau keistą įspūdį, neva mąstymas egzistuoja pačioje nuotraukoje. Atrodo, kad jos pačios (nuotraukos) savarankiškai gyvena ir viešina vidinius savosios erdvės koordinatėse įspraustų daiktų santykius. Visi šie kintantys santykiai – tai kitas pasaulis pasakojantis apie tą tikrovę, kurioje aš (arba žiūrovas) dabar egzistuoja, arba bent jau neseniai buvau ir nieko ypatingo nepastebėjau. Nuotrauka – tai lupa, kuri atverdama pasaulio detales ne tik jas priartina prie mano regos organo, ne tik sujaudina, bet ir išgąsdina.