Rimanto Plungės fotografijų paroda „Asmeniškai“

Šeštadienį Palangoje duris atvers Rimanto Plungės paroda „Asmeniškai“, kviečianti pasižvalgyti po menininko fotografinių ieškojimų lauką.

Šioji R.Plungės paroda yra nuosekli autoriaus nagrinėjamų temų tąsa – tapatumo (taip pat ir vietos), erdvės įvaldymo strategijų (jos pavertimo vieta) bei ekosisteminių kontekstų analizė. Aplinka (natūra ir kultūra) autoriaus kūryboje traktuojama kaip vientisa ekosistema, kurioje kartu pasireiškia fiziniai, socialiniai, kultūriniai bei komunikaciniai kontekstai.

R.Plungės fotografijos akivaizdžiai skiriasi nuo jo tapybos bei koliažų – jei pastariesiems būdinga defragmentacija, tai fotokūriniai yra vientisi ir lakoniški. Juose atsisakoma nuotaikų, apšvietimo refleksijų, vizualinė kalba nuskurdinama ir pateikiamas akimirkų fiksavimas įsiskverbiant į objektų prigimtį.

Parodoje eksponuojami trijų ciklų – „Kauno atvirukų“, „Linksmadvario tylų“, „Asmeniškai“ ir „Išvykstamojo“ – kūriniai.

Fotocikle „Kauno atvirukai“ (out of time) autorius pateikia apibendrintus Kauno miesto peizažus – susilieję vaizdiniai atpažįstami, tačiau „išplaukęs” vaizdas maskuoja laiko pėdsakus, tarsi paversdamas Kauno atvaizdus fotoikonomis, o miestą – amžinuoju miestu. „Linksmadvario tylų“ ciklas

skirtas vienam iš Kauno miesto rajonų. Šalti, dehumanizuoti jo peizažai atspindi Lietuvos kasdienybės nuojautas. Kūriniuose iš ciklo „Asmeniškai“ autorius pateikia apibendrintus kasdienybės vaizdus, kuriančius asmeninės mitologijos refleksijas. „Išvykstamasis“ yra asmenybės, aplinkos ir laiko sąsajų analizės rezultatas. Šiame cikle simboliškai atskleidžiama kelionės metafora, atspindinti autoriaus palikimo, netekties nuojautas ir tampanti asmeninės mitologijos dalimi. Eksponuojami kūriniai sukurti 2011 ir 2012 m.

Vernisažas – vasario 25 d. 15 val. Antano Mončio namuose-muziejuje Palangoje (S.Daukanto g. 16), kur R.Plungės fotografijų paroda veiks iki kovo 18 d.

 

Parodą remia Vytauto Didžiojo universitetas