Rimanto Plungės fotografijos paroda REVERSE

2015 m. sausio 29 – vasario 27 dienomis „Waterfront“ galerijoje, Ipsviče, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje bus atidaryta Šiuolaikinių menų katedros vedėjo docento dr. Rimanto Plungės fotografijos paroda „Reverse“.

The image is not a reality it is just a pretext to start understand yourself and nogotiate your personal identity. We are living in a social, cultural environment and to see things in the right way sometimes we must reverse our way of thinking (wieving?)
R. Plungė

 

Apie parodą

Rimantas Plungė tik dar kartą patvirtina, kad fotografija, būdama viena iš kertinių medijų meno kūrybos priemonių, pralenkė daugelį pažodinio tikrovės atkartojimo strategijų. Drįstu konstatuoti, kad menininkas niekada ir nesistengė pakartoti tai kas yra akivaizdžiai regima ir perskaitoma be jokių pastangų. Specialiai ribodamas bet kokį linijinį ir aiškiai suvokiamą naratyvą R. Plungė kviečia išlaikyti distanciją. Tai nėra kūrinį ir žiūrovą aklinai ribojanti aptvara. Tai distancija skirta nuolatinei ir intelektualiniai diskusijai vystyti, kurioje vienodai aktyvias pozicijas užima tiek adresatas, tiek pranešimas, tiek savita R. Plungės technologija. Diskusijai ir interpretacijai atvira kūryba – tai kantrių ir nuoseklių fotografijos medijos tyrinėjimų rezultatas. Kiekviena autoriaus paroda tarytum naujai kartoja menui svarbius klausimus: ką dar gali pasakyti atvaizdas apie subjektą, apie vietą kurioje egzistuoju, apie tapatybę kurios iki galo nesuvokiu ir kuri niekada nebūna stabili?

Apversti kadrai, keliasluoksniai fotoatspaudai, subraižymai ir popieriaus nuplėšimai nedraudžia atpažinti įprastas lietuviškas vietas, tačiau jas verta dar giliau apmąstyti. Vietos ne tik sukeistintos, bet ir tapusios daugiaprasmių klausimų priežastimi: ar tikrai matau realų pasaulį, o visi jo atpasakojimai neabejotinai teisingi ir nekvestionuotini?

Klausimų svarbą rodo ir patys faktai: parodai dar neprasidėjus menininko fotografijos kūryba susilaukė plataus susidomėjimo; dar neįvykus oficialiam parodos atidarymui Didžiosios Britanijos spaudoje pasirodė straipsniai; BBC radijas rengia specialų interviu, o universitetas kviečia autorių pristatyti savo kūrybą bei dalyvauti jaunųjų menininkų portfolio peržiūrose.
dr. Remigijus Venckus

Having initially studied painting, Rimantas Plunge’s work developed using collage processes, to the point that he works almost exclusively in this medium. Plunge’s work is focused upon three concepts that may be attributed to our understanding of our place in the world, namely, time, space and identity. The artist seeks to articulate personal perceptions and experiences of everyday life combined with specific events, thus evoking a personal narrative that serves to establish questions centred upon identity and personal mythologies. These ideas conform to notions of the ‘self’ as defined by the relationship to the ‘other;’ the ‘subject’ only being realised through the ‘object.’ The fragmented imagery and narrative collisions represents the artist trying to establish who he is, and by doing so points to who we might be, or become.
Shaun Camp