Tautinės modernybės architektas- Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932

Tautinės modernybės architektas- Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932