Prof. Laimai Šinkūnaitei skiriama Kauno mokslo premija

Kauno miesto taryba šių metų lapkričio 13 d. surengtame posėdyje pritarė sprendimui skirti dvi Kauno mokslo premijas. Premijos, kuri įsteigta prieš 5 metus, dydis dabar siekia 5 tūkstančius eurų. Viena iš šiemetinių Kauno mokslo premijų skiriama Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakulteto profesorei Laimai Šinkūnaitei. Premija įvertinti jos nuopelnai humanitarinių ir socialinių mokslų srityje bei mokslininkės, kaip menotyrininkės, ilgametis darbas, tyrinėjant Kauno sakralinį paveldą.

Prof. Laima Šinkūnaitė – Lietuvos menotyrininkė, meno istorikė. 2009 m. VDU Senatas jai suteikė profesorės vardą (2008 m. buvo parengtas ir paskelbtas tyrimas „Dvasingumo meninė raiška Lietuvos katalikų bažnyčių baroko dailėje“).

Pagrindiniai profesorės moksliniai interesai: bažnytinės dailės paveldas, Lietuvos senosios ir XX a. dailės istorija, muziejininkystė, Lietuvos kultūros paveldas, XVII amžius: Europos ir Lietuvos meno istorija.