Prof. Jurgita Staniškytė – HERA tinklo valdyboje

Vasario 29 – kovo 2 dienomis Osle, Norvegijoje vyko Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje (HERA) tinklo valdybos posėdis, kuriame buvo sprendžiami strateginiai HERA ateities vizijos, bendrų jungčių su „Horizon 2020“ programa bei jungtinės mokslinių tyrimų programos „Praeities taikymas“ klausimai.

Posėdyje dalyvavo Menų fakulteto dekanė profesorė Jurgita Staniškytė, neseniai Lietuvos mokslo tarybos sprendimu išrinkta į HERA valdybą. Humanitarinius mokslus Europos mokslinių tyrimų erdvėje (HERA) sudaro 21 Europos šalies mokslų tarybos ir Europos mokslo fondas. HERA tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą. Iki šiol HERA tinklo valdyboje Lietuvai atstovavo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorė Rūta Petrauskaitė.

Humanitariniai mokslai yra ypač svarbūs, norint suvokti pagrindinius šiuolaikinės Europos visuomenės pokyčius. Sujungiant nacionalines programas ir vykdant bendras mokslinių tyrimų programas, susijusias su socialiniais, kultūriniais, politiniais ir moraliniais pokyčiais, kuriamos naujos žinios, kurios padės politikams, mokslininkams ir plačiajai visuomenei geriau suprasti besikeičiančio pasaulio iššūkius.

HERA siekia sudaryti naujų ir novatoriškų mokslinių tyrimų darbotvarkes, taip stiprinant humanitarinių mokslų prisidėjimą prie Europos mokslinių tyrimų erdvės ir šiuo metu vykstančių diskusijų apie Europos visuomenei ypač svarbius klausimus.

Daugiau apie HERA
Apie HERA Jungtinę mokslinių tyrimų programą „Praeities taikymai“.