Prof. Broniui Vaškeliui – Švietimo ministerijos premija

_dsc3503bites-medalisVDU garbės profesoriui, buvusiam rektoriui, Atkuriamojo Senato nariui prof. Broniui Vaškeliui šiemet skirta viena iš penkių LR Švietimo ir mokslo ministerijos premijų užsienio lietuviams. Premijos užsienio lietuviams bus įteiktos iškilmingoje jubiliejinėje 10-ojoje ceremonijoje gruodžio 1 d.

Literatūros ir teatro tyrinėtojui, profesoriui emeritui B. Vaškeliui ir keturiems kitiems užsienio lietuviams premijos skirtos už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva. Premijomis norima paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

Literatūros mokslų doktoratą 1964 m. įgijęs Pensilvanijos universitete JAV, Bronius Vaškelis svariai pasidarbavo lietuvių literatūros ir teatro tyrinėjimų baruose. 1984–1992 m. jis buvo Ilinojaus universiteto Čikagoje Lituanistikos katedros vedėjas, aktyviai publikavo darbus apie išeivijos literatūrą JAV akademinėje spaudoje, 1985–1989 m. – Lituanistikos instituto Čikagoje pirmininkas. Lietuvoje profesorius aktyviai prisidėjo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, įkūrė jame Teatrologijos katedrą. Ypatingas jo nuopelnas – susisteminta išeivijos lietuvių teatro istorija. 2011 m. prof. B. Vaškelis Vytauto Didžiojo universitete įsteigė vardinę stipendiją, motyvuodamas jaunuosius meno ir humanitarinių mokslų tyrinėtojus siekti akademinių aukštumų.

Premijomis Švietimo ir mokslo ministerija siekia skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje, būtų Lietuvos mokslo ambasadoriais. Ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau dešimtus metus. Iki šiol premijas yra gavę 34 mokslininkai.

Apie VDU garbės profesorių Bronių Vaškelį

Apie Švietimo ir mokslo ministerijos premijas užsienio lietuviams