Prof. Broniaus Vaškelio stipendijų konkurso nugalėtojai

Konkursinė komisija, peržiūrėjus 11  kandidatų paraiškas, vardines prof. Broniaus Vaškelio stipendijas skyrė šioms studentėms:

Teatrologijos katedros studentėms:

 Giedrei Ravaitytei (magistrantūros studijos, Teatrologija ir scenos menų vadyba, 2 k. )

 Viktorijai Vaičiūnaitei (bakalauro studijos, Meno istorija, kritika ir medijos, 4 k. )

  

Lituanistikos katedros studentei:

 Austėjai Baltrušaitytei (magistrantūros studijos, Literatūra ir spauda, 2 k.).