Prof. Broniaus Vaškelio 100-mečio minėjimas

Gruodžio 15 dieną Valdo Adamkaus bibliotekoje vyko buvusio VDU rektoriaus ir Menų fakuteto Teatrologijos katedros įkūrėjo prof. Broniaus Vaškelio 100-mečio minėjimas. Prisiminimais apie profesorių dalinosi VDU Rektorius Juozas Augutis, Jurgita Staniškytė, Vytautas Levandauskas, Indrė Žakevičienė, Dalia Kuizinienė, Violeta Kelertienė, režisierius, buvęs Menų fakulteto dėstytojas Gytis Padegimas, prof. Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos gavėjai. Taip pat vardinė profesoriaus stipendija buvo įteikta „Teatrologijos ir scenos menų vadybos“ programos magistrantams Kamilei Jakimavičiūtei ir Ernestui Zubavičiui.