Priėmimas į VDU bakalauro studijas

Nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 18d. 12 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės)pedagogo kvalifikaciją suteikiančias bei nuotolines studijų programas.  

VDU – plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje ir šiuo metu bakalauro studijas siūlo šioje studijų kryptyse:

 

Matematikos ir informatikos mokslai Fiziniai, gyvybės ir technologijų mokslai
Inžinerijos mokslai Žemės ūkio mokslai
Verslo ir viešoji vadyba Socialiniai mokslai
Teisė Ugdymo mokslai
Humanitariniai mokslai Menai

 

 

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2020 m., priėmimo taisykles, konkursinio balo sandarą, kainą, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti  bakalauro studijų programų skiltyje.