Priėmimas į VDU bakalauro studijas

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d. 12 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. Stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Šio bendrojo priėmimo etapo kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugpjūčio 9 dieną iki 12 val. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. VDU studijų sutartis elektroniniu būdu bus galima sudaryti nuo  rugpjūčio 9 d. 15 val. iki rugpjūčio 12 d. 15 val. Visi kviečiamieji rugpjūčio 9 dieną gaus informacinius laiškus dėl sutarties pasirašymo epasirasymas.vdu.lt sistemoje.

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas, kurias baigus suteikiama mokytojo kvalifikacija, motyvacija bus vertinama nuo birželio 8 d. iki rugpjūčio 2 d. nuotoliniu būdu.
Stojamieji egzaminai stojantiems į menų ar meno pedagogikos studijas vyks nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 2 d.

Motyvacijos vertinimui ir stojamiesiems egzaminams kiekvienas stojantysis  turi registruotis savarankiškai LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės)pedagogo kvalifikaciją suteikiančias, ištęstines bei nuotolines studijų programas.

VDU – plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje ir šiuo metu bakalauro studijas siūlo šioje studijų kryptyse:

Matematikos ir informatikos mokslai

Fiziniai, gyvybės ir technologijų mokslai

Inžinerijos mokslai

Žemės ūkio mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Socialiniai mokslai

Teisė

Ugdymo mokslai

Humanitariniai mokslai

Menai

 

 

 

 

 

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2021 m., konkursinio balo sandarą, kainą, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti  universiteto priėmimo taisyklėse.  Išsamesni studijų programų aprašai pateikti  bakalauro studijų programų skiltyje. 

Daugiau informacijos apie studijas

 

  • VDU Studijų informacijos centras
  • AdresasS. Daukanto g. 27-310, 44248, Kaunas
  • Telefonas(8 37) 323 206, +370 65547241
  • El. paštas