Priėmimas į doktorantūros studijas

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo doktorantūros studijas 23-jose mokslo kryptyse, gamtos, technologijos, žemės ūkio, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas internetu epasirašymas.vdu.lt.

Mokslo sritis Mokslo kryptis Dokumentų priėmimo datos
Gamtos mokslai Biochemija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-23
Informatika nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23  (iki 10.00 val.)
Biologija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-23
Ekologija ir aplinkotyra nuo 2020-07-01 iki 2020-08-23
Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23
Mechanikos inžinerija nuo 2020-06-08 iki 2020-06-23
Transporto inžinerija nuo 2020-06-25 iki 2020-07-01
Žemės ūkio mokslai Agronomija nuo 2020-06-03 iki 2020-08- 30
Miškotyra nuo 2020-06-03 iki 2020-08-30
Socialiniai mokslai Edukologija nuo 2020-07 01 iki 2020-08-31
Ekonomika nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31
Politikos mokslai nuo 2020-07-01 iki 2020-08-28
Psichologija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31
Sociologija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-26
Teisė nuo 2020-06-05 iki 2020-07-07
Vadyba nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31
Humanitariniai mokslai Etnologija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31
Istorija ir archeologija nuo 202-07-01 iki 2020-08-28
Filologija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-27
Filosofija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-28
Menotyra nuo 2020-07-01 iki 2020-08-24
Teologija nuo 2020-07-01 iki 2020-09-03

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptis

Filologijos mokslo kryptis

Filosofijos mokslo kryptis

Istorijos ir archeologijos mokslo kryptis

Menotyros mokslo kryptis

Teologijos mokslo kryptis

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Edukologijos mokslo kryptis

Politikos mokslų kryptis

Psichologijos mokslo kryptis

Sociologijos mokslo kryptis

Teisės mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Gamtos mokslai

Biochemijos mokslo kryptis

Biologijos mokslo kryptis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Informatikos mokslo kryptis

Technologijos mokslai

Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis

Transporto inžinerijos mokslo kryptis

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Miškotyros mokslo kryptis

Daugiau informacijos teikia

Doktorantūros mokykla