Prasideda priėmimas į doktorantūros studijas VDU

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo doktorantūros studijas 23-jose mokslo kryptyse, gamtos, technologijos, žemės ūkio, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse. Šiuo metu jau prasidėjo priėmimas į doktorantūros studijas socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse. Į visas likusias kryptis priėmimas startuos nuo birželio 14, 21 ir liepos 1 dienos. Detalią informaciją apie priėmimą į doktorantūros studijas rasite čia.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas internetu: epasirašymas.vdu.lt.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Daugiau informacijos

Menotyros mokslo kryptis

VDU Menotyros mokslo krypties doktorantūros studijas vykdo nuo 1998 metų. Doktorantūros studijų paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

VDU Menotyros doktorantūra apima dailėtyros, architektūrologijos ir teatrologijos specializacijas. Būsimiems Menotyros doktorantams šiuo metu siūlomos trys tyrimų tematikos: Baltijos regiono, Rytų ir Vidurio Europos architektūros istorijos ir paveldo lokalinio tapatumo tyrimai; Baltijos regiono, Rytų ir Vidurio Europos dailės ir vizualiosios kultūros tyrimai; XX – XXI a. Lietuvos teatro procesų analizė šiuolaikinių kultūros ir menotyros teorijų kontekste.

Konkurso salygos ir tvarka
Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus
Prašymas dalyvauti konkurse
Menotyros mokslo krypties doktorantūros reglamentas
Dokumentų registracijos mokestis

Išsamesnė informacija

  • Menų fakulteto doktorantūros studijų referentė Asta Šlapikienė
  • Adresas  Muitinės g. 7, 104 kab.
  • Telefonas  (8 37) 327877
  • El. paštas  asta.slapikiene@vdu.lt