Prasideda konkursas studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatoms gauti

 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkursą 2022/2023 m. m. pavasario semestrui VDU studentams, kurio tikslas – įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto misiją mažinant studentų socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas VDU studentams (įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį, studijų rezultatus ir (ar) gyvenamąją vietą bendrabutyje) gyventi ir (ar) studijuoti.

2022/2023 m. m. pavasario semestrui skelbiamas konkursas šioms mokestinėms lengvatoms, kurios gali sudaryti iki 100 proc. mokamo mokesčio gauti:

MOKESČIO UŽ STUDIJAS LENGVATAI, kuri gali būti skiriama nuolatinių studijų formos I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kurių:

 • sunki socialinė (materialinė) padėtis;
 • paskutinės sesijos išklausytų studijų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai.

APGYVENDINIMO MOKESČIO LENGVATAI, kuri gali būti skiriama nuolatinės studijų formos I, II, III pakopų ir vientisųjų studijų VDU studentams, gyvenantiems universiteto bendrabutyje, atsižvelgiant į studento:

 • socialinę (materialinę) padėtį;
 • bendrabutį ir kambario tipą, kuriame studentas gyvena (SVARBU: studentams, gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje lengvata – neskiriama).

Mokestinės lengvatos konkurso būdu, vertinant sudėtingą socialinę (materialinę) padėtį, yra skiriamos šia prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į esamą neįgalumo (darbingumo) lygį;
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
 • mažamečiai;
 • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
 • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą;
 • studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

SVARBU:našlaičiai, neįgalieji ir studentai iš šeimų, auginančių 4 ir daugiau vaikų, turi teisę prašyti tiek mokesčio už studijas, tiek už apgyvendinimą lengvatų, visi kiti – pasirinktinai tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos.

Mokesčio už studijas ir apgyvendinimą lengvatos skiriamos atsižvelgiant į visą studentui skirtą VDU paramą, mokamas stipendijas, suteiktas lengvatas ir (ar) universitetui mokamų mokesčių dydį, ar iš valstybės biudžeto lėšų (per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinį studijų fondą ir t. t.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka, ar iš privačių juridinių ar fizinių asmenų studentui suteikiamą paramą ir (ar) skiriamas stipendijas.

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi laikotarpyje nuo š. m. sausio 30 d. iki vasario 19 d. elektroniniu būdu užpildyti prašymą VDU Studentų portale. Kaip tai padaryti?

 • naudojant asmeninius universiteto suteiktus prisijungimus prisijunkite prie VDU Studentų portalo;
 • meniu laukelyje pasirinkite skiltį Prašymai ir pažymos ir spustelėkite ant mygtuko Prašymai;
 • pasirinkite prašymo kategoriją Finansai ir Mokestinės lengvatos ir kompensacijos bei Mokesčio už studijas/ už apgyvendinimą lengvata konkurso tvarka (forma F-006), formą užpildykite, pridėkite reikiamus dokumentus (jeigu jie yra reikalingi) ir pateikite.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytą paraišką galima pilnai užpildyti tik vieną kartą, todėl rekomenduojame visų pirma pasirūpinti tinkamais dokumentais (jų sąrašą galima rasti čia, taip pat yra galimybė atsižvelgiant į savo socialinę padėtį pasitikrinti, kokius konkrečiai dokumentus turite pateikti šioje nuorodoje), kurie grindžia atitinkamą studentų socialinę (materialinę) padėtį, nes juos reikia pateikti (įkelti į paraišką) norint ją pagrįsti ir tai tinkamai užpildyti. Studentams nepateikusiems visų dokumentų apie savo socialinį statusą, mokestinės lengvatos gali būti neskirtos.

Konkurso rezultatai bus skelbiami iki  š. m. kovo 1 d., informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą asmeniškai elektroniniu laišku į VDU suteiktą el. pašto dėžutę.

 

Daugiau informacijos: