Paskirtos profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijos

 

Profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijos šiais metais paskirtos Tomui Genevičiui, Menų fakulteto bakalauro studijų programos „Menų istorija, kritika ir medijos“ 3 kurso studentui ir Agnei Cesiulei, Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantei.

Stipendijos bus įteiktos gruodžio 22 d. 14 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje (S. Daukanto g. 25). Drauge bus teikiamos ir istorikės Vandos Sruogienės bei išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko stipendijos.

Stipendiją įsteigė  buvęs universiteto rektorius, VDU garbės profesorius Bronius Vaškelis (1922-2021) prieš 10 metų, savo emerito atlyginimą paskyręs stipendijų fondui. Po profesoriaus mirties jo šeima ir universitetas nutarė tęsti Profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijų tradiciją.

Profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros doktorantūros, magistrantūros, bakalauro, ir studijų studentams ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros literatūrologijos magistrantūros, doktorantūros, bakalauro studijų studentams, kurie ne tik puikiai mokosi, bet ir dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtoja teatrologijos, lietuvių literatūros mokslinių tyrimų tematikas.