Paskaitų ciklas „Iš auditorijos“

Vytauto Didžiojo universiteto Menų galerija „101“, kurios viena iš pagrindinių misijų – remti ir stiprinti universiteto mokymo, tyrimo ir aptarnavimo tikslus, pradeda organizuoti paskaitų ciklą „Iš auditorijos“, kuriame šį sezoną dalyvauja VDU Menų fakulteto dėstytojai bei jų studentai.

Viešų paskaitų idėja formuluojama grindžiant akademinės bendruomenės siekiu plėtoti atvirą komunikaciją, integruojant ir įtraukiant ne tik visų universiteto fakultetų bei kitų aukštųjų mokymo įstaigų auditorijas, bet ir pagrindinių mokyklų, gimnazijų moksleivius bei jų mokytojus. Aktualizuojant dinamišką VDU kultūrinės erdvės veiklą, paskaitose bus siekiama supažindinti su įdomiomis kino, teatro, architektūros ir kt. disciplinų teorijomis bei praktiniais pavyzdžiais, kuriuos pristatys patyrę VDU Menų fakulteto lektoriai. Tuo tarpu jauniausiai auditorijai atsivers galimybė pažinti akademinio užsiėmimo – paskaitos formatą, bendravimo su dėstytoju pobūdį, o taip pat pažvelgti į Menų fakulteto menotyros specialybės siūlomos programos amplitudę.

 

Spalio 16 dieną, 16 valandą kviečiame į pirmąją viešąją paskaitą, kurios lektorius dr. Vaidas Petrulis pristatys Lietuvos tarpukario architektūros modernizacijos procesus. Trumpai aptarus bendrąsias laikmečio architektūrinės aplinkos tendencijas, paskaitoje bus apžvelgiami atskiri funkciniai tipai (administracinius objektus, mokyklas, ligonines ir kt.) bei skatinama pasvarstyti kaip modernėjančios valstybės poreikiai keitė Lietuvos miestų ir miestelių veidus.