Naujųjų medijų meno specialybė tarptautinių ekspertų akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui

Studijų kokybės ir vertinimo centras (SKVC) kiekvienais metais stebi ir vertina universitetų studijų kokybės procesus. 2015 m. pabaigoje SKVC sudaryta tarptautinių ekspertų grupė vertino Menų fakulteto, Šiuolaikinių menų katedros vykdomą Naujųjų medijų studijų programą. Tarptautinių ekspertų grupė visapusiškai apžvelgė studijų sąlygas, vertino Naujųjų medijų meno studijų programos sandarą, tikslus, uždavinius, programos vadybą, socialinių partnerių atsiliepimus, studijų aplinkas ir absolventų kūrybinės veiklos pasiekimus. Studijų programos aspektai buvo įvertinti puikiai ir labai gerai. Ekspertai pažymėjo, kad ypatingai išsiskiria du dalykai – tai fizinės erdvės, įranga bei puikūs dėstytojai, specialistai.

Vytauto Didžiojo universitetas nuolat, sistemingai atnaujina studijų erdves, įsigyja naujausią techninę ir programinę įrangą. Per paskutinius metus tam skirta daugiau kaip 3 milijonai eurų. Naujųjų medijų meno studentai gali naudotis fotostudija, fotolaboratorija, 3d studija (motion capture), garso studija, medijų studijomis su personaliniais (PC) ir mac (Apple) kompiuteriais, savarankiško darbo studijomis su naujausia kompiuterine įranga, piešimo planšetėmis, skaneriais ir spausdintuvais. Sklandžiai veikia įrangos skolininmo sistema, kuri leidžia kūrybinius uždavinius studentams atlikti ne tik universiteto erdvėse.

Ekspertai pažymėjo, kad Naujųjų medijų meno specialybės dėstytojų kolektyvas studentams perteikia naujausias kūrybines idėjas, supažindina su šiuolaikinio meno koncepcijomis ir moko valdyti naujausias kompiuterines technologijas. Dėstantys įvairių sričių profesionalai yra menininkai, kuratoriai, menotyrininkai, mokslininkai, kūrybinių industrijų praktikai, kurie perteikia ne tik teorines žinias, bet veikimo realiame kūrybiniame lauke patirtis. Studentams dėsto Nacionalinės meno premijos laureatas, žymūs profesionalai, dažnai yra kviečiami menininkai, profesoriai iš Europos ir viso pasaulio universitetų ir aukštųjų mokyklų. Studentai turi galimybes pagal Erasmus programą studijuoti Europos universitetuose, pagal dvišalių mainų programas – Korėjoje, JAV ir kitur. Sudarytos sąlygos praktikas 2-3 mėnesius (gaunant Erasmus stipendiją) atlikti bet kurioje Europos sąjungos šalyje studento pasirinktoje įstaigoje, organizacijoje ar įmonėje.

Apibendrindami studijų programos „Naujųjų medijų menas įvertinimą ekspertai pažymėjo, kad Naujųjų medijų studijų programa yra gera, stipri, reikalinga, svarbi, reikšminga kultūrai ir Kauno regionui”. Ekspertai taip pat įvardijo, kad „Vytauto Didžiojo universiteto Liberal Arts tradicija sudaro plačią ir solidžią bazę šios studijų programos vykdymui”.

Šiuolaikinio meno katedros vedėjas, Naujųjų medijų meno studijų programos kuratorius doc. dr. Rimantas Plungė pažymi, kad nepaisant labai gero programos įvertinimo katedros kolektyvas ir toliau nuolat tobulina studijų programą atliepdamas sociakultūrinės aplinkos realijas ir ruošdamas studentus šiuolaikinio pasaulio darbo rinkai.

 

Naujųjų medijų studijų programą vertino komisija, kurią sudarė komisijos vadovė Dr. Annie Doona (Jungtinė karalystė), Mika Ritalahti (Suomija), dr. Peter Purg (Slovėnija), David Quin (Airija), Vilma Samulionytė (Lietuva), Julia Paulauskaitė (Lietuva).