Naujųjų medijų menas – studijų programa, rengianti aukštos kvalifikacijos medijų meno bakalaurus

https://www.facebook.com/MenuFakultetas/videos/1002875720103687/