Naujas „Meno istorijos ir kritikos“ numeris

virselis_mik-12VDU Menų fakultete leidžiamo mokslinio žurnalo „Meno istorija ir kritika“ dvyliktasis numeris skirtas plačiam šiuolaikinėje menotyroje nagrinėjamų klausimų ratui. Spausdinami dailės, teatro, fotogra jos, architektūros istorikų ir šiuolaikinio meno žinovų moksliniai tyrimai. Menotyrininkai ieško argumentuotų atsakymų į klausimus, aktualius ir lokalioje, ir tarptautinėje erdvėje, įdomius iš esmės visų humanitarinių mokslų atstovams, t. y.: kaip ankstyvoji avangardinė sovietų fotogra jos įvairovė gali padėti suprasti šiandienos tarpdisciplininius požiūrius (S. Yates); koks šiuolaikinio teatro santykis su populiariąja kultūra ir kokie jos panaudos būdai Lietuvos teatre (J. Staniškytė); kaip kūrybiškai interpretuoti daugianarius šiuolaikinio meno kūrinius – instaliacijas (A. Narušytė); kaip loso nė Kito sąvoka išgrynina tautinių santykių aspektą Lietuvos teatro istoriogra joje iki 1940 m. (I. Pukelytė); kokio masto yra Lietuvos dailininkų (lietuvių ir litvakų) emigracija, prasidėjusi dar devynioliktajame amžiuje, ir kokius, pozityvius ar negatyvius, pėdsakus šis emigracijos reiškinys palieka Lietuvos meno istorijoje (R. Žukienė); kokį poveikį Kauno modernėjimui prieškariu turėjo geogra niai ypatumai (upės) ir kaip jie formavo šio miesto įvaizdį (V. Migonytė-Petrulienė); kokių dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės modernizmo architektūros paveldo vertinimo nesklandumų kyla jo tyrėjams mūsų dienomis (V. Petrulis).

Elektroninę jo versiją skaitykite čia: „Meno istorija ir kritika“.