Nauja menų fakulteto dekanė – prof. Jurgita Staniškytė

VDU Senato posėdyje (2015-06-25) Senatas rektoriaus teikimu slaptu balsavimu patvirtino universiteto fakultetų dekanus ir kitų akademinių padalinių vadovus. VDU Menų fakulteto dekane patvirtinta prof. dr. Jurgita Staniškytė – menotyros mokslų daktarė, MF Teatrologijos katedros profesorė ir vedėja.

Prof. dr. Jurgita Staniškytė studijavo VDU Menų fakultete ir Nortvesterno universitete (JAV). Nuo 1998 m. dėsto VDU, taip pat ir kituose Lietuvos bei užsienio universitetuose. 2001-2002 buvo Fulbright stipendiatė. 2002 m. VDU apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Stažavosi Ilinojaus, Kolumbijos, Jeilio ir Londono Metropoliteno universitetuose. Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė (nuo 2013) m.) ES Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ Valdymo komiteto narė (nuo 2014). Kelių mokslo monografijų autorė, paskelbusi keliasdešimt straipsnių Lietuvos bei tarptautiniuose mokslo ir kultūros leidiniuose, aktyviai dalyvauja tarptautinėje mokslo veikloje. Įvairių ekspertinių ir profesinių organizacijų narė, mokslo ir meno projektų dalyvė. Mokslinių interesų sritys – modernizmas ir postmodernizmas šiuolaikiniame Lietuvos teatre; šiuolaikinės kultūros performatyvumo tyrimai; kultūrinės plėtros projektų valdymo ypatumai ir kultūros institucijų komunikacija.