Nauja magistrantūros studijų programa „Kūrybinės industrijos”

Kūrybinės industrijos

Vytauto Didžiojo universitetas 2011 m. skelbia priėmimą į  naują magistrantūros studijų programą „Kūrybinės industrijos”. Programos vadovas – žinomas kūrybinių industrijų tyrėjas prof. Gintautas Mažeikis. Programos rengėjai siūlo lankstų, dirbantiems studentams pritaikytą paskaitų grafiką, kūrybinių industrijų praktiką užsienyje ir net 15 valstybės finansuojamų vietų.

Kam šios studijos skirtos?

Kūrybinių industrijų studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro laipsnį bei siekiantiems tapti kūrybinių industrijų analitikais ir praktikais, skatinančiais kūrybinio sektoriaus plėtrą bei galinčiais užtikrinti sėkmingą meno ir verslo komunikaciją. Kūrybinių industrijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos kūrybinių industrijų praktikus, gebančius dirbti organizacinį, vadybinį, edukacinį, viešųjų ryšių darbą, taikyti novatoriškus vadybos ir kūrybinių praktikų modelius tradicinėse kultūrinėse institucijose arba kurti nepriklausomas kūrybinių industrijų iniciatyvas, bei analitikus, gebančius kompleksiškai tirti, analizuoti ir vertinti kūrybinių industrijų projektus, rengti kūrybinių industrijų lauko strategijas ir teikti rekomendacijas.

Ko išmokstama? 

Kūrybinių industrijų magistrantūros programa moko naujo, šiuolaikiško, išradingo požiūrio į naujų kultūrinių terpių, kuriose vyksta meno, verslo ir visuomenės komunikacija, kūrimą, palaikymą ir kritinę analizę. Studentai išmoksta suprasti, analizuoti ir vertinti kūrybines industrijas ir jų reikšmę šiuolaikinėje kultūroje bei ekonomikoje; suvokti, kaip veikia abipusis meno ir verslo ryšys, kokį vaidmenį jame vaidina kūrybinės industrijos; inicijuoti, organizuoti ir palaikyti kūrybines industrijas, ieškant naujų meno, verslo bei visuomenės komunikacijos būdų ir plečiant kultūros vartotojų ratą; įvertinti skirtingų technologijų, institucijų ir terpių reikšmę aktyvinant meno ir visuomenės komunikacijos procesą; analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinių industrijų praktiką; kurti kūrybinių industrijų lauko strategijas.

Kokios absolventų karjeros galimybės? 

Baigus studijas, įgyjamas socialinių mokslų srities, komunikacijos krypties kūrybinių industrijų magistro laipsnis. Programos absolventai gali dirbti įvairiose kūrybinių industrijų organizacijose (žiniasklaidoje, reklamoje, leidyboje, turizme, laisvalaikio ir pramogų industrijoje, kultūrinėse ir meno organizacijose) inicijuodami ir kuruodami kūrybinių industrijų projektus; valstybės institucijose (savivaldybės įstaigose, ministerijose, fonduose) ir kitose įstaigose, kuriose reikalingi kūrybinių industrijų analitikai ir strategai; akademinėse institucijose (kultūros tyrimų institutuose, universitetuose, akademijose) mokslo ir pedagoginiais darbuotojais, tyrinėjančiais kūrybinių industrijų praktiką. Kūrybinių industrijų specialistai dirba valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose tiriamąjį, organizacinį, vadybinį, edukacinį ir viešųjų ryšių darbą, taikydami novatoriškus kultūros ir verslo jungties modelius.

 Programos turinys>

Dokumentai į magistrantūros studijas priimami nuo birželio 1 iki 29 d. 16 val.
Dokumentai priimami VDU Menų fakultete – Laisvės al. 53, 516 kab.
Informacija teikiama telefonu: (37) 32 78 19,
el. paštu: a.semaskiene@mf.vdu.lt

2011