Nacionalinė mokslinė konferencija

Spalio 20 d., penktadienį, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto (Muitinės g. 7) 207 auditorijoje vyks nacionalinė mokslinė konferencija „Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei.“ Ši konferencija – tai menotyrininkų mokslinės minties dedikacija, jų padėka ir pagarba iškiliai architektūros tyrinėtojai, paveldosaugos specialistei, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei (2006 m.) ir ilgametei VDU Menų fakulteto dėstytojai Nijolei Lukšionytei. Profesorės kolegų ir buvusių mokinių (doktorantų) pranešimuose bus apžvelgta ir įvertinta N. Lukšionytės mokslinė veikla Lietuvos XX a. architektūros istorijos tyrimų kontekste, prisiminti jos dailėtyriniai tekstai bei platus vystytų temų laukas, kurį aktualizuos pranešėjai, atskleisdami jos mokslinių idėjų tęstinumą bei svarbą.