Mokesčių lengvatų konkursai studentams

9QEVP5YHO3

Įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokesčių už studijas ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčių lengvatų  konkursus 2016/2017 m. m. rudens semestrui.
VDU teikiamos mokestinės lengvatos studentams skiriamos vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu ir gali sudaryti iki 100 proc. mokesčio mokėjimo.

Dokumentus lengvatoms gauti galima teikti nuo rugsėjo 5 iki 19 dienos. Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi užpildyti elektroninę paraiškos formą, joje pateikdami (įkeldami) dokumentus, įrodančius socialinę studento šeimos situaciją.

Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama VDU studentams, kurių:

 • sudėtinga socialinė padėtis;
 • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai.

Apgyvendinimo mokesčio lengvata gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento:

 • socialinę padėtį;
 • gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Mokestinės lengvatos konkurso būdu yra skiriamos prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį;
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
  • mažamečiai;
  • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
  • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą;
  • studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

Svarbi informacija

Studentai, neturintys socialinio išskirtinumo, t. y. tie studentai, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos, gali teikti tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos prašymą, todėl anketą turi galimybę pildyti tik vieną kartą.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai bus paskelbti iki š.m. rugsėjo 30 d. informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, nurodytu el. paraiškos formoje bei universiteto internetinėje svetainėje.

Daugiau informacijos

Apie mokestines lengvatas
Informacija apie konkursui pateikiamus dokumentus
Paraiška mokestinėms lengvatoms 2016 / 2017 m. m. rudens semestre

Daugiau informacijos:

 • Studentų centras (Studentų reikalų tarnyba)
 • Adresas  S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 751 175
 • El. paštas  info@studentas.vdu.lt