MF profesoriui Vytautui Levandauskui paskirta Lietuvos mokslo premija

Tarp pirmadienį paskelbtų šių metų Lietuvos mokslo premijos laureatų – Menų fakulteto profesorius menotyrininkas prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas.

Prof. habil. dr. V. Levandauskui premija skirta už mokslo darbą „Lietuvos mūro istorija“. Monografijoje nagrinėjama Lietuvos mūro architektūros statybos technikos istorija nuo seniausių laikų iki Pirmojo pasaulinio karo.
Iš viso šiemet Lietuvos mokslo premija skirta šešiems mokslininkams. Premijos skiriamos kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Premijas konkurso tvarka skiria iš 47 narių susidedanti Lietuvos mokslo premijų komisija, kurią techniškai aptarnauja Lietuvos mokslų akademija, o jos sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas – Lietuvos architektūros istorikas, architektūrologas, menotyrininkas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, ilgametis VDU Menų fakulteto dekanas, profesorius. Moksliniai interesai – architektūros istorija, renesanso ir klasicizmo architektūros meno ir mokslo tyrimai, kultūros paveldo tyrimai, statybos technikos istorija (mūro architektūroje), architektūros ikonografija.