MF „Kultūros paveldo ir turizmo programa“– lyderė Lietuvoje

Menų fakulteto „Kultūros paveldo ir turizmo“ magistro studijų programą žurnalas „Reitingai“ pripažino geriausia Lietuvoje vykdoma paveldo studijų krypties programa.

Žurnalo paskelbtame Lietuvos universitetų studijų krypčių vertinime VDU ir toliau išlaikė lyderiaujančias pozicijas. Pagal naująjį reitingą, pačiomis geriausiomis Lietuvoje pripažintos penkios VDU vykdomos bakalauro studijų ir trys magistrantūros studijų programos, viena jų – Menų fakulteto „Kultūros paveldo ir turizmo“ studijų programa. Daug VDU siūlomų programų užėmė antrą ir trečią vietas – iš viso į geriausiųjų trejetus pateko 24 bakalauro ir 22 magistrantūros studijų programos (20 programos – antroje ir 26 – trečioje vietose). Visos MF fakulteto programos yra šiuose geriausiųjų trejetukuose: šešios pateko į geriausiųjų dvejetukus, trys – trejetukus.

VDU studijų programas itin gerai įvertino Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), kurio pasikviesti tarptautiniai ekspertai vertina ir akredituoja Lietuvoje vykdomas studijų programas pagal Europoje ir pasaulyje keliamus reikalavimus. Tarp geriausiai SKVC įvertintų, aukšto europinio lygio VDU studijų programų pateko ir MF vykdoma „Kūrybinių industrijų“ magistrantūros studijų programa.