Menų fakulteto studijoms – aukšti žurnalo “Reitingai” įvertinimai

Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame 2023 m. universitetų studijų krypčių reitinge VDU Menų fakulteto menotyros krypties (programos „Meno kuratorystė”, „Teatrologija ir scenos menų vadyba”) ir komunikacijos krypties (programa „Kūrybinės industrijos”) magistrantūros studijos užėmė pirmą vietą tarp visų šių krypčių studijas vykdančių Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Kitos VDU Menų fakulteto vykdomos studijų kryptys – medijų meno studijos (bakalauro programa „Naujųjų medijų menas“), muzikos krypties studijos (bakalauro programa „Muzikos produkcija“), paveldo studijos (magistrantūros studijų programa “Kultūros paveldas ir turizmas”), komunikacijos krypties bakalauro studijos (programa „Kūrybinės industrijos“) ir menotyros krypties bakalauro studijos (programa “Menų istorija, kritika ir medijos”) – universitetų studijų krypčių reitinge užėmė antrąsias vietas.

Šių metų žurnalo „Reitingai“ bakalauro studijų krypčių reitingas rėmėsi šiais kriterijais: darbdavių nuomonė apie alumnus, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo įsidarbinusių 2022 m. absolventų procentinė dalis, 2023 m. į pirmą kursą priimtų studentų skaičius, 2023 m. priimtų geriausių abiturientų procentinė dalis, SKVC studijų krypties įvertinimas, studijas nutraukusiųjų dalis, 2023 m. priimtųjų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas vidutiniai bei mažiausi balai, bendras vykdomų krypties studijų programų skaičius.

Magistrantūros studijų krypčių programos buvo vertinamos pagal šiuos kriterijus: darbdavių nuomonė apie alumnus, 2023 m. mokslo veikla kryptyje, 2023 m. gautų valstybės finansuojamų doktorantūros vietų skaičius, 2022 m. studijas nutraukusių studentų dalis, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo įsidarbinusių 2022 m. absolventų procentinė dalis ir SKVC vertinimas.

Didžiuojamės ir džiaugiamės Menų fakulteto dėstytojų, studentų ir absolventų bendro darbo rezultatais!