Menų fakulteto studentei – VDU vardo garbės stipendija

Vasario 15 d. įvyko iškilmingas VDU Senato posėdis, kurio metu buvo įteiktos VDU vardinės stipendijos. 2009 m., Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 20-ies metų jubiliejaus proga, Universiteto Senatas įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendiją, kuri kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją Alma Mater Lietuvai ir pasauliui. 

Šiais metais Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendija buvo skirta Menų fakulteto “Kūrybinių industrijų” programos trečio kurso studentei Ugnei Aleksiejūnaitei už aktyvią kūrybinę ir kultūrinę veiklą;

Didžiuojamės ir sveikiname laureatę!