Menų fakulteto studentams įteiktos stipendijos

Lapkričio 16 d. Menų fakulteto studentams įteiktos trys vardines VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio stipendijos ir penkios vienkartinės „Lietuvos meno tyrimų ir kūrybos“ stipendijos.

Konkursinė komisija, peržiūrėjus dešimties kandidatų paraiškas, vardines prof. Broniaus Vaškelio stipendijas skyrė šiems studentams:
Gretai Klimavičiūtei-Minkštimienei (MF Teatrologijos katedros doktorantė)
Gintarei Vaitonytei (HMF Lietuvių literatūros katedros doktorantė)
Gintarei Narauskaitei ir Silvijai Čižaitei-Rudokienei (MF Teatrologijos ir scenos menų vadybos programos I k. magistrantės)
Konkursinė komisija, peržiūrėjus penkiolikos kandidatų paraiškas, vienkartines „Lietuvos meno tyrimų ir kūrybos“ stipendijas skyrė šiems Menų fakulteto studentams:
Dariui Žukauskui (Kultūros paveldo ir turizmo programos I k. magistrantas)
Rūtai Giniūnaitei (Menotyros programos IV k. bakalaurantė)
Kristinai Steiblytei (MF Teatrologijos ir scenos menų vadybos programos I k. magistrantė)
Tomai Švažaitei (Menotyros programos IV k. bakalaurantė)
Austėjai Bručaitei (Menotyros programos IV k. bakalaurantė)

Vytauto Didžiojo universitetas įsteigė buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardines stipendijas, kurios skiriamos VDU Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams.

Stipendijos skiriamos gerai besimokantiems studentams (vidurkis – ne mažiau 8 balų), kurie aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtoja teatrologijos ar lietuvių literatūros mokslinių tyrimų tematikas.

Lietuvos meno tyrimų ir kūrybos“ stipendijos skiriamos Menų fakulteto bakalauro (III–IV kurso) arba magistratūros studijų studentams, tyrinėjantiems Lietuvos meną (architektūra, dailė, fotografija, kinas, teatras, video) arba kuriantis šiuolaikinį meną. Prioritetas teikiamas studentams tyrinėjantiems Lietuvos sakralinį meną.

Pretendentai turi būti gerai besimokantys (vidurkis ne mažiau 8,5 balų), aktyviai dalyvaujantys kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtojantys mokslinių tyrimų temą.