Menų fakulteto profesoriaus Romualdo Požerskio fotografijų parodos „1991 sausis“

 

 

 

Sausio 12 ir 13 dienomis atsidarė trys R. Požerskio fotografijų parodos: Ignalinos krašto muziejuje, Tauragės krašto muziejaus fotografijos galerijoje ir „Quadrum“ verslo centre, Vilniuje. Visos parodos skirtos 1991 m. sausio įvykiams paminėti. Į eksponuojamas parodas „1991 sausis“ apsilanko, Jaunimo Savanoriškoji tarnybos nariai, mokytojai atveda mokinius, visi sugieda Lietuvos himną ir prisideda istorijos pamokos. Fotografija tai laikmečio dokumentas sutvirtinantis mūsų suvokimą kokia laimė būti laisviems ir nepriklausantiems.

Lietuvos likimui lemtingą naktį R. Požerskis prisimena taip: „1991 metų sausio 13-tosios vidurnaktį pro tualeto langelį nelegaliai patekau į Aukščiausiosios Tarybos vidų, dėl grėsmės žurnalistai buvo išprašyti ir tris paras viduje buvome tik dviese su kolega Viliumi Jasinevičiumi. Naktį fotografavau signatarus, kunigus ir benzinu kvepiančius gynėjus. Visi „pasipuošė“ dujokaukėmis. Naktį išlindau pro mažą langelį ir vykau į morgą fiksuoti ten atvežtus, dar neatpažintus prie televizijos bokšto žuvusių žmonių kūnus. Po nemigo nakties, praleistos Aukščiausioje Taryboje, dar kartą išlindau pro langelį, prasibroviau pro žmones ir užlipau ant namo stogo. Aikštė aplink Aukščiausiąją Tarybą buvo sausakimšai užpildyta žmonėmis. Sunkus rytas lėtai švito, stiprus vėjas aikštėje pustė sniegą, grėsminga masė lėtai siūbavo tarytum karšta vulkano lava apgaubta tamsiais pelenais. Viskas buvo persmelkta skausmu, grėsme, nežinomybe, o žmonių masė ryžtingai šaukė – Lietuva, Lietuva, Lietuva“.

 

Parodos veiks iki vasario vidurio.